CÔNG TY TNHH CONTAINER PHÍA BẮC

CÔNG TY TNHH CONTAINER PHÍA BẮC

Hotline: 096 6 672 622 - 091 9 838 168

Tiếng Việt Tiếng Anh

Sản phẩm nổi bật

CONTAINER BAO QUAN HANG LANH
Container văn phòng 40 feet có toilet
Container open top loại 20 feet
Container văn phòng 40 feet
Container văn phòng
Container kho cũ 40feet ( loại thường 40DC )
Container khô 20 feet cũ
Container Khô 40 feet cao

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại viên 1

0966 672 622

ngocnv@ntc-container.com

Facebook

Điện thoại viên 2

01674969370

info@ntc-container.com

Facebook