CÔNG TY TNHH CONTAINER PHÍA BẮC

CÔNG TY TNHH CONTAINER PHÍA BẮC

Hotline: 096 6 672 622 - 0899255516

Tiếng Việt Tiếng Anh

Sản phẩm nổi bật

Maersk tạm dừng việc mua container lạnh
CONTAINER BẢO QUẢN HÀNG LẠNH
Container văn phòng 40 feet có toilet
Container open top loại 20 feet
Container văn phòng 40 feet
Container văn phòng
Container kho cũ 40feet ( loại thường 40DC )
Container khô 20 feet cũ

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại viên 1

0966 672 622

ngocnv@ntc-container.com

Facebook

Điện thoại viên 2

0899255517

info@ntc-container.com

Facebook