CÔNG TY TNHH CONTAINER PHÍA BẮC

CÔNG TY TNHH CONTAINER PHÍA BẮC

Hotline: 096 6 672 622 - 091 9 838 168

Tiếng Việt Tiếng Anh

Sản phẩm nổi bật

Container open top loại 20 feet
Container văn phòng
Container kho cũ 40feet ( loại thường 40DC )
Container khô 20 feet cũ
Container Khô 40 feet cao
Container lạnh 45 feet
Container lạnh 40 feet
Container lạnh 20 feet

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại viên 1

0966 672 622

ngocnv@ntc-container.com

Facebook

Điện thoại viên 2

01674969370

info@ntc-container.com

Facebook